Gnistrande juldekorationer

Högtider – en viktig del av vår kultur?

Sedan urminnes tider har man firat olika högtider. Varje land har sina specifika helger som firas av olika anledningar. Det kan vara av religiösa skäl, nutida eller kvarlevor från förr. Vissa högtider firas över hela världen och de flesta är årligt återkommande. Oavsett varför man firar är det en del av den kultur som vi…

En bokhylla med prydnadssaker

Så uttrycks kultur i våra hem

Det kan vara svårt att förstå hur kultur uppstår och det kan även vara svårt att se exakt vad kultur är, speciellt om man kollar på sin egen kultur. När det kommer till länder är det till exempel lätt att se vad som är den tongivande kulturen, men kollar man på sitt eget lands kultur…

Friluftskultur

I Sverige finns det onekligen en utbredd friluftskultur, och det främsta och tydligaste exemplet på detta är allemansrätten (även om det är svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget i detta fall). Tack vare allemansrätten har vi tillgång till skog och natur i nästan obegränsad utsträckning, och vi använder den…

Så uttrycks kultur i kläder

Kläder är en viktig del av traditioner i kulturer över hela världen. För att hitta ett exempel på detta behöver man inte ens åka utanför Sveriges gränser – våra egna folkdräkter är onekligen en del av vår kultur och av våra traditioner, då de både speglar vår historia och är en högtidsdräkt vid firanden som…

Kultur för pensionärer

Äldre, det vill säga pensionärer, är en målgrupp som ofta glöms bort i samhället. Idag sker dock allt fler satsningar på kultur för pensionärer, både på lokal och nationell nivå. Det är satsningar som berikar pensionärers liv och förhöjer livskvaliteten, och pensionärernas respons på satsningarna – nämligen att de konsumerar allt mer kultur – visar…

Operan – folklig kultur?

Att gå på opera har länge varit ett nöje som ansetts tillhöra det man brukar kalla för ”finkulturen”. Flera faktorer har sannolikt bidragit till detta, till exempel att det är en konstform med lång historia, att det är relativt svårt att ta till sig och förstå handlingen i operor och att det helt enkelt är…

Populärkultur och finkultur

Det har länge ansetts finnas en motsättning mellan populärkultur och finkultur, samt mellan de som konsumerar populärkultur och de som konsumerar finkultur. Men är motsättningen verkligen så tydlig som många vill framställa den som? Och vad är egentligen populärkultur och finkultur? Populärkultur kallas också popkultur, och kan beskrivas som de kulturella uttryck som riktar sig…

Arbeta inom kultur

Om man utbildar sin inom kultur på universitet blir man något som kallas för kulturvetare, men att vara kulturvetare är ju inget yrke i sig. Istället får kulturvetarna komplettera sin utbildning med andra ämnen, eller söka sig till branscher där deras kunskap kan komma till nytta, som förlagsbranschen eller kulturjournalistiken. Det finns dock en yrkeskategori…

Kultur berör alla

På den här webbsidan har vi analyserat vad kultur egentligen är för något, och kontentan av analysen är att kultur är ett oerhört vitt begrepp. Det enklaste sättet att kortfattat beskriva kultur är “uttrycket för gemensamma värderingar och samhällsstrukturer”. Man kan utbilda sig, skaffa bildning genom att odla och kultivera sig som person. Det kan…

Kulturarv och historia

Kulturarven är det som människorna före oss lämnat efter sig i form av kulturminnen och arkeologiska fynd. Den här typen av lämningar är ovärderliga för förståelsen av det egna folkets historia. Trots detta tycks stater och regeringar sakna respekten för de människor som gått före och som byggt upp det samhälle som vi lever i…

ryan