Äldre, det vill säga pensionärer, är en målgrupp som ofta glöms bort i samhället. Idag sker dock allt fler satsningar på kultur för pensionärer, både på lokal och nationell nivå. Det är satsningar som berikar pensionärers liv och förhöjer livskvaliteten, och pensionärernas respons på satsningarna – nämligen att de konsumerar allt mer kultur – visar att de är uppskattade.

Ett exempel på detta kommer redan från det tidiga 2000-talet, då man lanserade Seniorliving 2000. Det är ett projekt finansierat av Socialdepartementet, med syfte att visa hur framtidens pensionärer kommer att leva. Kulturen har en central roll i projektet, då man påpekar att i takt med att pensionärer lever allt längre och är allt friskare, så kommer efterfrågan på kulturella inslag i deras vardag att öka.

Även kommuner satsar ofta på lokal nivå på olika projekt med syfte att engagera den äldre befolkningen. Självklart kan man som pensionär också ta eget initiativ till kulturella aktiviteter, till exempel genom att skriva upp sig på någon av Folkuniversitets kurser för seniorer.

Något annat som är till stor glädje när man börjar bli till åren gången, förutom teater och annan kultur, är ställbara sängar. De gör nämligen både att det är lättare att ta sig upp ur sängen på morgonen, och att man kan ligga skönare i sängen när man vill läsa eller lösa korsord. Det sistnämnda är så klart något som människor i alla åldrar kan ha nytta av. Om du vill skaffa din egen ställbara säng ska du gå in på Sleepo.se, där du hittar ställbara sängar som passar alla syften.

ryan