Kultur berör alla

På den här webbsidan har vi analyserat vad kultur egentligen är för något, och kontentan av analysen är att kultur är ett oerhört vitt begrepp. Det enklaste sättet att kortfattat beskriva kultur är “uttrycket för gemensamma värderingar och samhällsstrukturer”. Man kan utbilda sig, skaffa bildning genom att odla och kultivera sig som person. Det kan…

Kulturarv och historia

Kulturarven är det som människorna före oss lämnat efter sig i form av kulturminnen och arkeologiska fynd. Den här typen av lämningar är ovärderliga för förståelsen av det egna folkets historia. Trots detta tycks stater och regeringar sakna respekten för de människor som gått före och som byggt upp det samhälle som vi lever i…

Kulturellt motstånd och revolution

Att tillhöra en kultur kan även innebära en begränsning. Politiska och ekonomiska begränsningar till exempel. Världen över tycks de kulturella gränserna ibland vara huggna i sten. Det Indiska kastsystemet är ett exempel på detta att när man väl fötts in i en kulturell tillhörighet så är framtiden omöjlig att förändra. I modern tid börjar dock…

Tecken på kulturell samhörighet

När man är en del av en grupp, en del av en kulturell yttring med gemensamma värderingssystem så vill man gärna visa sin kulturella tillhörighet genom vissa attribut som klädstil eller speciella gäng-dekaler. MC-gängen är en del av en MC-kultur och vanligt inom de kretsarna är att man har speciella skinnvästar med ett klubbmärke på…

Drogkultur,missbruk och mognad

Det är inte självklart att en kulturyttring är något fint och positivt. En kultur där droger är en del av livsstilen kallas för en drogkultur och även om det inte behöver ha förödande konsekvenser för alla så är det inte en positiv kulturell yttring med en livsstil präglad av droger och drogmissbruk. Dock kan en…

Fotbollskultur, gängkultur och motorburen ungdom. Mer om kultur.

Kultur och konst är intimt förknippade med varandra men kulturen innefattar även idrott och mycket annat. Ser man på begrepp som till exempel fotbollskultur så kan man dra slutsatsen att det handlar om beteenden. Till exempel huliganism som anses vara en våldsyttring inom fotbollen och därmed ett exempel på dålig fotbollskultur. Men det är ett…

Vad är kultur?

Det här med kultur, vad handlar det om egentligen? Själva ordet kultur kommer från begreppet “att odla” och begreppet används både när det gäller mänsklig bildning och trädgårdsarbete då man talar om kultivering och odling i samband med både växter och personlighetsutveckling. Det handlar även om ett folks utveckling och sammanhållning och att speciella folkgrupper…

ryan