Om man utbildar sin inom kultur på universitet blir man något som kallas för kulturvetare, men att vara kulturvetare är ju inget yrke i sig. Istället får kulturvetarna komplettera sin utbildning med andra ämnen, eller söka sig till branscher där deras kunskap kan komma till nytta, som förlagsbranschen eller kulturjournalistiken.

Det finns dock en yrkeskategori som brukar kallas för kulturarbetare, det vill säga människor som arbetar med kultur. Det handlar om människorna som faktiskt skapar det vi brukar kalla för kultur, till exempel konst, teater, musik och litteratur. Exempel på yrken som förekommer i denna kategori är författare, konstnärer, skådespelare, poeter, dirigenter, kompositörer, dansare, koreografer, regissörer och scenografer.

”Kulturarbetare” är inte bara något man säger i folkmun för att ge dessa yrken ett gemensamt namn, utan ett begrepp som används av bland annat Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Enligt dem är en kulturarbetare någon som ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete, som ägnar sig yrkesmässigt åt konstnärligt arbete och som är yrkeskunniga inom sitt område. För många kulturarbetare, till exempel författare och konstnärer, är det viktigt att falla under just denna definition, eftersom det är förutsättningen för att de ska kunna få några av de bidrag och stipendier som delas ut av just Författarfonden och Kulturnämnden. För många kulturarbetare är dessa pengar förutsättningen för att de ska kunna ägna sig åt sin konst eller sitt skrivande. Av detta följer kanske slutsatsen att man inte blir rik på att ägna sig åt konst. Fördomen om att konstnärer lider och är fattiga stämmer också till stor del – i alla fall att de är fattiga. En kartläggning som genomfördes 2009 visade till exempel att var fjärde kulturarbetare i Sverige levde på gränsen till fattigdom. Allt fler kulturarbetare har därför sökt nya uppdragsgivare i näringslivet, och anpassat sin verksamhet för att få ökade möjligheter till jobb. Som ett exempel kan ges att skådespelare lär ut hur man kan använda skådespeleri för att träna nya anställda.

Även om många kulturarbetare alltså är egna företagare, finns det också möjligheter att få anställning i branschen, till exempel vid en viss teater eller i en viss orkester. Om du letar efter jobb i något av de konstnärliga områden som räknas till kulturarbete ska du gå in på Netjobs, där du enkelt kan söka efter jobbannonser efter kategori.

ryan