Drogkultur,missbruk och mognad

Det är inte självklart att en kulturyttring är något fint och positivt. En kultur där droger är en del av livsstilen kallas för en drogkultur och även om det inte behöver ha förödande konsekvenser för alla så är det inte en positiv kulturell yttring med en livsstil präglad av droger och drogmissbruk. Dock kan en…

Fotbollskultur, gängkultur och motorburen ungdom. Mer om kultur.

Kultur och konst är intimt förknippade med varandra men kulturen innefattar även idrott och mycket annat. Ser man på begrepp som till exempel fotbollskultur så kan man dra slutsatsen att det handlar om beteenden. Till exempel huliganism som anses vara en våldsyttring inom fotbollen och därmed ett exempel på dålig fotbollskultur. Men det är ett…

Vad är kultur?

Det här med kultur, vad handlar det om egentligen? Själva ordet kultur kommer från begreppet “att odla” och begreppet används både när det gäller mänsklig bildning och trädgårdsarbete då man talar om kultivering och odling i samband med både växter och personlighetsutveckling. Det handlar även om ett folks utveckling och sammanhållning och att speciella folkgrupper…

ryan