Att Sverige har en kultur är något som starkt ifrågasatts på senare år. Vissa tycks inte se den svenska kulturen medan andra ser den mycket väl. Till att börja med behöver man konstatera att ingen mänsklig aktivitet kan ske utan att det är förknippat med någon form av kultur. Om man ska definiera kultur så måste man omfatta allt som människor gör, varför de gör en sak och hur de gör en sak. Det som kallas för “know how” är i själva verket kultur och kulturyttringar som människor gör och känner till sen generationer.

Kultur är allt vi vill göra

Kultur är inte bara att måla tavlor, dansa, sjunga, skulptera, spela instrument eller koka mat på ett visst sätt av en viss råvara. Kultur är också sättet man gör saker på och enkla saker som att sjunga en barnvisa som sjungits av far- och morföräldrar och kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Att bli konstnär och därmed bli kulturarbetare är ett sätt att utöva kultur på. Att börja ställa ut tavlor som ny gallerist kan innebära att man måste låna pengar för att kunna investera i egna lokaler till exempel. Men det är också ett sätt att utöva kultur på. Likadant om man deltar i en kör eller spelar ett instrument i en orkester. Alla dessa aktiviteter är kulturyttringar.

Att äta surströmming och vara med på festivalen Surströmmingsnatta är också en kulturyttring som sker mest i Norrland. Men Norrlänningarna tar med sig sin matkultur dit de flyttar i Sverige och ibland till och med utomlands. Olika landskap har olika kultur och matkultur i Sverige. I Skåne äter man till exempel gås på mårtensafton men också spettekaka. Det är en slags kaka som görs av ägg som ringlas på spett över öppen eld. Spettekaka äts ingen annanstans i Sverige utom i Skåne eller där skåningar bosatt sig tillfälligt eller permanent.

Kulturyttringar i landskap och i städer.

Man kan säga att kultur alltid skapas i ett landskap. Hur kulturen utvecklar sig beror på hur landskapet ser ut och vilka möjligheter till överlevnad och försörjning som finns i det. I Bohuslän till exempel så är fisket en viktig del av kulturen. Fiskare, fiskebodar, båtar och nät är sådant som kulturen där kretsar kring. Det är från fiskarnas levnadsomständigheter som sånger och visor skapats och blivit en del av kulturarvet.

I Sveriges storstäder, dit många flyttat in från mindre orter runt om i landet, har den ursprungliga kulturen fallit i glömska och subkulturer har bildats istället. En subkultur är en kultur som finns särskilt i städerna där många lever historielöst. Man vet inte varifrån man kommer eller vart man ska. Då blir det en kultur att hänga i tunnelbanan till exempel, istället för vid korvkiosken som ungdomar gör på små orter. Att vara kulturlös är att stå utan kännedom om sin historia. Men kulturlösheten ser ut att förändras här i Sverige. Allt fler vill känna till sina rötter mycket bättre än förut.

ryan