Som besökare på den här sajten får man anta att du redan besitter ett visst kulturintresse. Sajter för kultursökare är det senaste inslaget inom informationsspridningen till nyfikna. Det har dock funnits kulturtidskrifter för den vetgirige under en mycket lång tid. Vissa av dessa vänder sig till en bredare kulturintresserad allmänhet och åter andra är mer nischade mot vissa specialintressen. Här följer ett litet urval på tidskrifter inom kulturområdet som du med fördel kan provläsa några nummer av.

  • Bang. Bang är en feministisk kultur- och samhällstidskrift. Den innehåller ett brett spektrum av debatt, artiklar, essäer och reportage. Den har ett normkritiskt feministiskt perspektiv men vänder sig till alla läsare som vill förstå omvärlden och samtiden bättre. Bang ges ut sedan 1991 och utkommer med fyra nummer om året.
  • Ordfront Magasin. Denna breda kulturtidskrift ges ut av föreningen Ordfront som bedriver verksamhet inom mänskliga rättigheter bland mycket annat. Tidskriften ges ut sedan 1988 och kommer ut sex gånger om året. Ordfront Magasin innehåller debatt, reportage, essäer och poesi med mera. Föreningen Ordfront arrangerar även intressanta seminarier.
  • Kulturens Värld. Detta är den mycket breda tidskriften om allt som kan kallas för kultur, vilket framgår av dess namn. I Kulturens Värld finns de goda berättarna, de stora fotograferna och de märkliga konstnärerna. Reportagen är alltid insiktsfulla och behandlar så vitt skilda ämnen som geishor och hällristningar. Kulturens Värld brukar också ha en hel det snygga bilder som många brukar önska som affisch. Om man hittar något intressant så kan man alltid beställa hem affischer här. Affischer är trots allt ett enkelt sätt att piffa upp tråkiga omgivningar och rum, och att beställa hem det just här är riktigt enkelt. Så ut och köp Kulturens Värld och hitta en schysst bild du kan pryda hemmet med.
  • Folket i Bild/Kulturfront. Denna anrika tidskrift utkommer sedan 1972, och utgivningen är elva nummer om året. Tidningen innehåller reportage, noveller, kultur, debatt och recensioner. Liksom föreningen Ordfront stammar föreningen Folket i Bild/Kulturfront ur den breda folkrörelse mot Vietnamkriget som växte sig stark under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet.

 • Bebyggelsehistorisk Tidskrift. Bebyggelsehistorisk tidskrift är den största vetenskapliga tidskriften inom det bebyggelsehistoriska forskningsområdet i Norden. Tidskriften innehåller bland annat artiklar om arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, kulturvård, etnologi och park- och trädgårdshistoria. Den kommer ut med två nummer om året och har givits ut sedan 1981.
 • Finsk Tidskrift. Finsk Tidskrift är, enligt tidningen själv, Nordens äldsta kulturtidskrift som fortfarande utkommer. I åtta nummer om året försöker den svenskspråkiga tidskriften ge läsarna djupgående reflektioner inom ett brett område. Tidskriften vill förmedla djupare historisk, politisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten.
 • Judisk Krönika. Detta är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. I Judisk Krönika kan man hitta reportage om litteratur, film, konst, religion och filosofi. Det förekommer dessutom idédebatter och politiska debatter i tidningen, där många kända författare medverkar. Judisk Krönika vänder sig inte enbart till läsare med intresse för det judiska utan vänder sig till en bred allmänhet i Skandinavien.

Det här var bara ett ytterst litet urval. För den lässugne kulturälskaren finns det snart sagt ingen ände på antalet intressanta tidskrifter att ta del av. Om du dessutom behärskar ett par av världsspråken ökar utbudet exponentiellt. På den här sidan kan du hitta information om ett flertal av de svenskspråkiga tidskrifterna inom kulturområdet, både nedlagda och aktiva. Alla dessa tidskrifter har så klart en hemsida där du kan läsa mer. Där finns ofta artiklar ur tidningarna och kanske även sökbara arkiv.

ryan