Kulturarven är det som människorna före oss lämnat efter sig i form av kulturminnen och arkeologiska fynd. Den här typen av lämningar är ovärderliga för förståelsen av det egna folkets historia. Trots detta tycks stater och regeringar sakna respekten för de människor som gått före och som byggt upp det samhälle som vi lever i idag. Våra kulturminnen berättar om människorna som lagt grunden till dagens kultur och samhället som det ser ut idag. De generationer och folk som levat innan oss har färgat dagens kultur och därför är det oerhört viktigt att man bevarar kulturminnen och fynd från äldre generationers samhällsliv och arbete. Bristande respekt för de generationer som gått före och det egna landets kulturella historiska värden skapar ett kulturellt vakuum och gör människan historielös. En historielös människa saknar kunskaper om tider som gått men även verktygen som krävs för att bygga en fungerande framtid. Det är förödande med stater som saknar respekten för sitt folks historia. En sån stat bör avvecklas eftersom den gör mer skada än nytta för folket.