På den här webbsidan har vi analyserat vad kultur egentligen är för något, och kontentan av analysen är att kultur är ett oerhört vitt begrepp. Det enklaste sättet att kortfattat beskriva kultur är ”uttrycket för gemensamma värderingar och samhällsstrukturer”. Man kan utbilda sig, skaffa bildning genom att odla och kultivera sig som person. Det kan man göra på egen hand för sitt eget höga nöjes skull. Lära sig nya hantverk, läsa om människor som präglat den egna kulturen, måla, skriva, besöka museer, gå med i en förening, bli medlem i en idrottsklubb – allt detta och mycket annat är uttryck för kultur. Gängkultur, drogkultur, motorburen kultur, konst och kultur alla dessa former av kulturella uttryck berättar om den egna gruppen eller om individens syn på världen. Det är som sagt svårt att enkelt sammanfatta begreppet kultur men det är ett misstag att tro att det handlar om konst, teater och musik enbart. Den typen av kultur är en begränsad grupps verktyg för att berätta om sin speciella kultur för en publik. Kultur berör alla – även om det är svårt att förklara hur.