Kultur och konst är intimt förknippade med varandra men kulturen innefattar även idrott och mycket annat. Ser man på begrepp som till exempel fotbollskultur så kan man dra slutsatsen att det handlar om beteenden. Till exempel huliganism som anses vara en våldsyttring inom fotbollen och därmed ett exempel på dålig fotbollskultur. Men det är ett beteendemönster som odlats inom de olika fotbollsklubbarna och således är även huliganismen en slags kultur. Huliganismen skulle kunna vara ett exempel på en okultiverad kulturyttring. Man talar även om gängkulturen. Där innebär ordet kultur att gängen uttrycker sin egna särart, det som är karaktäristiskt för just deras gäng. I Los Angeles har man flera exempel på gäng som ligger i fejd med varandra därför att deras respektive gäng har en gängkultur som inte accepteras av andra gäng. Här handlar det alltså om beteendemönster, karaktäristiska särdrag, seder och bruk på gruppnivå.

Det är lätt att göra misstaget att tro att kultur endast har med konst att göra. Kultur handlar alltså om särart, karaktär och beteendemönster. När man pratar om matkultur så handlar det om mat på flera nivåer. Dels handlar det om ett lands speciella matvanor och speciella maträtter som är speciella för just det landområdet. Det kan skilja mellan områden inom samma land. Till exempel har vi Spättekakan som är speciell för Skåne och Pitepalt som har sitt självklara ursprung i Piteåtrakten. Surströmming är specifikt Svenskt och så vidare. Kultur är således ett vitt begrepp som uttrycker särdrag och samhörighet inom en speciell grupp.

Samtidigt använder man uttrycket kultur när man talar om konstnärer. Konstnären uttrycker sin karaktärs särdrag. Kulturen tar sig alltså även individuella uttryck. Ordet ”individ” betyder odelbar och att uttrycka sig konstnärligt är alltså ett kulturellt uttryck därför att individen uttrycker sin individuella mångfald med konstnärliga verktyg. Den bilburna ungdomen uttrycker sitt gemensamma intresse genom sin motorkultur. Genom sitt särskilda intresse använder man flera uttrycksmedel för att uttrycka sin särskilda motorkultur. Raggare, Rocka Billy, Cruising är alla uttryck för deras speciella kultur.

Det kan vara intressant att studera sig själv och sin omgivning. Vilken sorts kultur lever du i? Vilken kulturyttring är din? Genom att lära känna den kultur du är en del av så lär du känna dig själv. Vilken kultur tillhör du?