Det är inte självklart att en kulturyttring är något fint och positivt. En kultur där droger är en del av livsstilen kallas för en drogkultur och även om det inte behöver ha förödande konsekvenser för alla så är det inte en positiv kulturell yttring med en livsstil präglad av droger och drogmissbruk. Dock kan en kulturell yttring som inte räknas som bra ändå ge positiva resultat som till exempel kan en drogrelaterad kulturyttring resultera i nyskapande konst och musik. Om man förnekar att droger även har med sig positiva effekter och upplevelser så ljuger man. Vore det så skulle ingen ta droger. För att få bukt med en negativ kulturyttring behöver man se ärligt på den och se vilka alternativ man kan erbjuda istället.

Ofta växer man ifrån en kulturell tillhörighet. Det kommer till exempel en dag då man vuxit ur sin ungdomskultur och det som kommit att prägla ungdomen. Det kan även gälla negativa kulturströmningar som drogkultur. Man växer ifrån den. Vissa gör det aldrig och där har vi missbrukarna. De som faller offer för en negativ kultur och inte kan bryta sig ur ett negativt mönster.

Intresset för kultur och kulturell tillhörighet varierar med åren. Till exempel är det vanligt att man blir mer intresserad av konst, musik och teater ju äldre man blir. Eller man kanske börjar utöva ett hantverk därför att man blivit lugnare med åren och därmed tar sig tid för ett kulturhantverk. Man odlar ett nytt intresse och blir mer kultiverad med åren. Kultur brukar förknippas med bildning. Att bli mer kultiverad är någonting som kan ske med enkla medel. Man kultiverar och odlar sina intressen därför att man är intresserad och tycker det är kul.