Tecken på kulturell samhörighet

När man är en del av en grupp, en del av en kulturell yttring med gemensamma värderingssystem så vill man gärna visa sin kulturella tillhörighet genom vissa attribut som klädstil eller speciella gäng-dekaler. MC-gängen är en del av en MC-kultur och vanligt inom de kretsarna är att man har speciella skinnvästar med ett klubbmärke på…

Drogkultur,missbruk och mognad

Det är inte självklart att en kulturyttring är något fint och positivt. En kultur där droger är en del av livsstilen kallas för en drogkultur och även om det inte behöver ha förödande konsekvenser för alla så är det inte en positiv kulturell yttring med en livsstil präglad av droger och drogmissbruk. Dock kan en…

Vad är kultur?

Det här med kultur, vad handlar det om egentligen? Själva ordet kultur kommer från begreppet ”att odla” och begreppet används både när det gäller mänsklig bildning och trädgårdsarbete då man talar om kultivering och odling i samband med både växter och personlighetsutveckling. Det handlar även om ett folks utveckling och sammanhållning och att speciella folkgrupper…